در این پست برای شما عزیزان تمام کدهای پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی را آماده کرده ایم که امیدوارم مورد استفاده شما دوستان قرار بگیرد.

آهنگ پیشواز ایرانسل ، یک سرگرمی/ فن آوری نوین است که به مشترکین ایرانسل(چه مشترکین سیم کارت دائمی و چه مشترکین سیم کارت اعتباری) امکان تغییر بوق انتظار شبکه را می‌دهد.سرویس آهنگ پیشواز به شما امکان می‌دهد تا بوق انتظار شبکه را که تماس گیرندگان با شما پیش از برقراری ارتباط می شنوند، به دلخواه با یک قطعه موسیقی یا آهنگ خاص جایگزین کنید.در حالت عادی، زمانی که فردی قصد برقراری تماس دارد، تا زمانی که شما گوشی را بردارید، تماس گیرنده مجبور است که صدایی شبیه “بوق…بوق” را تحمل کند. اما از این پس، با سرویس آهنگ پیشواز، مشترکین ایرانسل می‌توانند این صدا را برای کسانی که با آنها تماس می‌گیرند، مطابق میل خود به یک قطعه موسیقی یا آهنگ خاص تغییر دهند.

پیشواز فریدون آسرایی خاطرات گمشده

٣٣١٢٧٠٢  

کشف تو

 

فریدون آسرایی ۹۰

         
٣٣١٢۶٩٧  

گل مریم

 

فریدون آسرایی ۹۰

         
٣٣١٢١۴٧  

گل ناز

 

فریدون آسرایی

         
٣٣١٢١۴٨  

گل ناز قطعه ۲

 

فریدون آسرایی

         
٣٣١٢۶٩٩  

مسافر

 

فریدون آسرایی ۹۰

٣٣١٢٧٠١  

آینه

 

فریدون آسرایی ۹۰

         
٣٣١٢٧٠۴  

بی‌ تو

 

فریدون آسرایی ۹۰

         
٣٣١٢٧٠٠  

تو آرومی

 

فریدون آسرایی ۹۰

         
٣٣١٢٧٠۵  

خاطرات گم شده

 

فریدون آسرایی ۹۰

         
٣٣١٢١۵۴  

خاطره قطعه ۲

 

فریدون آسرایی

         
٣٣١٢١۵٣  

خاطره ها

 

فریدون آسرایی

         
٣٣١٢١۵۵  

خوشگل عاشق

 

فریدون آسرایی

         
٣٣١٢١۵۶  

خوشگل عاشق قطعه ۲

 

فریدون آسرایی

         
٣٣١٢١۴۵  

خونه به دوش

 

فریدون آسرایی

         
٣٣١٢١۴۶  

خونه به دوش قطعه ۲

 

فریدون آسرایی

٣٣١٢١۵٠  

دوست دارم

 

فریدون آسرایی

         
٣٣١٢١۵١  

دوست دارم قطعه ۲

 

فریدون آسرایی

         
٣٣١٢١۵٢  

دوست دارم قطعه ۳

 

فریدون آسرایی

         
٢٢١١٧۶۶  

راه شب

 

فریدون آسرایی

         
٣٣١٢٧٠٣  

رویا

 

فریدون آسرایی ۹۰

         
٣٣١٣۶٧٧  

سرباز آخر

 

فریدون آسرایی

         
٢٢١١۵٩٩  

سریال یکی بود یکی نبود

 

فریدون آسرایی

         
٣٣١٢۶٩۶  

سلام

 

فریدون آسرایی ۹۰

         
٣٣١٢۶٩٨  

طاقت بیار

 

فریدون آسرایی ۹۰

         
٣٣١٢١۴٩  

فاصله ها

 

فریدون آسرایی